2015. jan 18.

Nyilatkozat

írta: pistibacsi
Nyilatkozat

faludy.jpg

 

Mélységesen elítélem, menthetetlennek és semmivel nem magyarázhatónak tartom a karikatúrák rajzolását és viccek mesélését bármilyen témában.

 

Sok-sok szünet és sok-sok pont ….......................................................

 

Ugyanakkor fontosnak tartom leszögezni, amivel feltételezhetően minden jóakaratú és ép erkölcsi érzékű embertársam is egyetért, miszerint nem helyeselhetjük teljes mértékben azt a magatartást sem, amely akár a legcsekélyebb mértékben is okot vagy ürügyet szolgáltathat bármiféle rajzolók vagy viccmesélők számára. Ha tanácsot adhatnánk, akkor nagyon röviden ezeket a figyelmeztetéseket szeretnénk minden embertársunk szívére helyezni: Ne hergeld a karikaturistát, mert megtörténhet, hogy rajzot készít rólad! Ne hergeld a humoristát, mert viccet mesél rólad! Ne adjunk tehát okot senkinek arra, hogy holmi józan észtől vagy elemi erkölcsi érzékenységtől vezérelve az általunk tanúsított magatartással kapcsolatos jelenségről karikatúrát készítsenek vagy a magatartásunknak mintegy görbe tükröt tartva tréfás parabolát faragjanak belőle! Hogy csak egy példát említsek: a recski munkatábort megjárt Faludy Györgynek a derék és jóravaló Péter Gábor, talán tudtán kívül és legnagyobb jó szándéka ellenére sajnos mégis alapot szolgáltatott arra, hogy a magát költőnek valló személy egy ilyen szörnyűséges fenyegetéssel elővételezze a később valóban beváltott irtózatos és egyébként semmivel sem menthető fenyegetését: „Mondd, nem félsz, hogy megírlak?”

Szólj hozzá

faludy györgy gúny