2020. júl 23.

Alternatív evangélium

írta: pistibacsi
Alternatív evangélium

bunos_asszony_es_jezus.jpg

Dirk Bouts: Jézus, Simon farizeus házában 1473 körül, Olaj, fa, 61x40 cm, Staatliche Museen, Berlin (forrás: http://www.biblia.hu/muv_jkm/jkm_35.htm)

 

Néha kísértésbe esek, hogy egy-egy bibliai szöveget átírjak. Elsőként Lukács evangéliumának 7. fejezetéből a 36-tól az 50-ik versig tartó ismert szakasznak képzeltem el másfajta befejezést. Ha valaki elolvassa, még az sem kizárt, hogy felsejlik benne az a következtetés, talán nem is én vagyok az, aki átköltöm a Szentírást, vagy az eredetitől jócskán eltérő tartalmat, idegen irányt adok régóta ismert tanításoknak.

Egy farizeus arra kérte Jézust, hogy egyék nála. Ő bement a farizeus házába, és asztalhoz telepedett.Egy bűnös asszony pedig, aki abban a városban élt, megtudva, hogy Jézus a farizeus házának vendége, olajat vitt magával egy alabástromtartóban, megállt mögötte, a lábánál sírva, és könnyeivel kezdte öntözni a lábát, és hajával törölte meg; csókolgatta a lábát, és megkente olajjal. Amikor pedig látta ezt a farizeus, aki meghívta őt, ezt mondta magában: Ha ő próféta volna, tudná, ki és miféle asszony az, aki őt megérinti, mivel bűnös ez az asszony. Ekkor megszólalt Jézus, és ezt mondta neki: Simon, van valami mondanivalóm neked. Ő pedig így szólt: Mester, mondd! Jézus ezt mondta:

Ismersz engem, tudod rólam, hogy szeretem a polgárpukkasztó performanszokat. És ha az is a véleményed ezekről, hogy nem bánod, amíg a négy fal közt csináljuk, ennek ellenére mégis a házadba fogadtál. Ezt pedig én azzal háláltam meg, hogy a te békés, polgári otthonod falai közé hoztam egy botrányos jelenetet. Először jó ötletnek tűnt, blikkfangosnak, hogy egy köztiszteletben álló farizeus házában egy közismert kurva ilyen intim és erotikus jelenetet rendezzen az én személyes közreműködésemmel. Most azonban be kell látnom, hogy ezzel nyilvánvaló és otromba támadást intéztem hajlékod és családod ellen, gyermekeid megrontására alkalmas helyzetet teremtettem. Sértő és szentséggyalázó módon engedtem saját népszerűségem növelése érdekében használni az ősi szent szimbólumot, az olajjal való megkenést. Ezáltal semmibe vettem a te normális erkölcsi értékrendedet és közös hagyományainkat. Okot adtam ezzel mindenkinek a jogos megütközésre. Ezennel megkövetlek téged, és biztatlak, hogy fogalmazz meg egy petíciót, amelyet őszinte töredelmem jeléül elsőként fogok aláírni.Addig is, kérlek imádkozzál értem!

Az eredeti befejezés: Egy hitelezőnek volt két adósa: az egyik ötszáz dénárral tartozott, a másik ötvennel. Mivel nem volt miből megadniuk, mind a kettőnek elengedte. Vajon melyikük szereti őt jobban? Simon így válaszolt: Úgy gondolom, hogy az, akinek többet engedett el. Ő pedig ezt mondta neki: Helyesen ítéltél. Majd az asszony felé fordulva ezt mondta Simonnak: Látod ezt az asszonyt? Bejöttem a házadba, és nem adtál vizet a lábam megmosására, ő pedig könnyeivel öntözte lábamat, és hajával törölte meg. Te nem csókoltál meg, ő pedig mióta bejöttem, nem szűnt meg csókolni a lábamat. Te nem kented meg olajjal a fejemet, ő pedig drága olajjal kente meg a lábamat. Ezért mondom neked: neki sok bűne bocsáttatott meg, hiszen nagyon szeretett. Akinek pedig kevés bocsáttatik meg, kevésbé szeret. Az asszonynak pedig ezt mondta: Megbocsáttattak a te bűneid. Az asztalnál ülők erre kérdezgetni kezdték egymás között: Kicsoda ez, aki a bűnöket is megbocsátja? Ő pedig így szólt az asszonyhoz: A te hited megtartott téged, menj el békességgel!

 

 index_1.jpg

 

Szólj hozzá

vallás keresztény biblia evangélikus keresztyén kereszténység balassagyarmat keresztyénség Jézus jézusi etika Újszövetség