2021. ápr 15.

Biztató szavak 14.

írta: pistibacsi
Biztató szavak 14.

rövid elmélkedések az evangélikus bibliaolvasó Útmutató napi igéi alapján

április 15. csütörtökAzt gondolnánk, hogy az öröm feltétlenül csak a nyílegyenesen felfelé ívelő sikerből fakadhat. Pedig az eredményesség is lehet ijesztő, sőt teherré is válhat. Ahogyan egy ág is letörik, ha túl sok gyümölcs terem rajta. És a kudarc elszenvedése, az elutasítottság megtapasztalása közben is megtelhet az ember szíve belső békével és örömmel. Hiszen az igazi öröm forrása az eredményesség esetén is az Örökkévaló közelségéből fakad, nem pedig abból, hogy elhiszem, valóban nekem sikerült valami. Isten ugyanis nem csak akkor van velem, ha megtelik a templom, vagy sok követőm van, és mindig minden jól megy látszatra is. Istennel járva épp az a legfontosabb lecke, amit megtanulhatok, hogy ha vele vagyok, ha benne rejtőzik a szívem, akkor igazából majdnem mindegy, hogy e világi értelemben mi történik, vagy milyen a fogadtatása a szolgálatomnak. Pál és Barnabás épp lesöprik a port a lábukról a piszidiai Antiókhia zsinagógája előtt, és továbbállnak úgymond a pogányokhoz Ikóniumba. Sokan megtértek ugyan, de mindjárt támadtak okoskodók is, akik megosztották a közösséget, és elüldözték az apostolt és kísérőjét. De a pogányok közül hitre jutottak annál jobban örültek, hogy ők sincsenek kizárva a jóból. Akik befogadták az evangéliumot, az ő örömüket tehát semmi nem vehette el.

l_-ritok-nora-eletter-24x32.jpg

április 16. péntek – Valóságos iparág épül arra, hogy az emberek szeretnének biztosat tudni a jövőjükkel, sorsukkal kapcsolatban. Természetesen elsősorban biztató dolgokat akarnak hallani. Kártyavetők, tenyérjósok, televíziós jövendőmondók egymást túllicitálva kínálják a „titkos tudást”, ami bizsergető izgalommal tölti el azokat, akik vevők az ilyesmire. Magára valamit is adó bulvárlap meg sem jelenhetne horoszkóp nélkül. Ugyanennek az éremnek a másik oldala, hogy a keresztyének bizonyos köreiben valósággal külön tanrendszer épült ki az úgynevezett

okkult bűnökkel

kapcsolatos tanítások köré. Ugyanaz a bizsergető érzés, ugyanaz az adrenalin fröccs, csak immár félelemmel és reszketéssel párosulva. Mert úgymond amikor ilyesmivel foglalkozik az ember, akkor magával az alvilág urával kerül kapcsolatba, és lelkére úgy csimpaszkodnak rá a sötétség erői, mint valami ragadozó madár karmai a zsákmányra. A félelem és a bűntudat keltése a legalkalmasabb és legősibb eszköz a mások feletti hatalom gyakorlására. Az okkultizmussal kapcsolatos borzongás már-már felér a szexualitás démonizálásából adódó függőséggel. Eredményesebben el sem lehetne terelni a figyelmet a lényegről, mint azzal, hogy az ember állandóan önmagával van elfoglalva, és lelkének pokolra jutása miatt aggódva, folyamatosan az őt megfertőzni akaró gonosz hatalmakkal folytat gigászi küzdelmet. Pedig baromi egyszerű a képlet. Tényleg vannak a világban törvényszerűségek. És ezek legtöbbször nagyon kiszámítható következményekkel járnak. A különféle jósok többsége persze szimplán sarlatán és csaló, tehát mit sem tud a világ valós törvényszerűségeiről, pláne a jövőről, vagy pont a te sorsodról. Mégsem ezért, vagy az ördögtől való rettegés miatt érdemes messzire elkerülni ezeket a butaságokat. Egyszerűen azért, mert az Örökkévaló Isten felette van minden erőnek, hatalomnak, sőt a kiszámítható törvényszerűségeknek is. Ezért ha az ő kezében tudod az életedet, a sorsodat, akkor biztosan jó helyen van, és még a legkiszámíthatóbb dolgok is teljesen másképp alakulhatnak, mint azt bárki megjósolhatná előre. Aki tehát varázslással, jövendőmondással, vagy az ezek elleni harccal foglalatoskodik, az épp a legnagyobb jótól fosztja meg magát: a találékony, jó humorú és csodálatos meglepetéseket tartogató, végtelenül szerető Istennel való, soha véget nem érő kalandtól. Ezért ne végy részt a sötétség haszontalan cselekedeteiben, hanem inkább leplezd le azokat.

április 17. szombat – Létezésedet tekintheted akár szükségszerűnek, akár egyszerű evidenciának, akár véletlen egybeesések következményének, akár gondosan megtervezett természetfeletti csodának, tök mindegy, ezek mindegyike mindenképpen csak egy vélemény. A kérdés az, élvezed-e az életet. Ha nem, akkor nincs miről beszélni. De ha látsz ebben az egészben akárcsak egy kicsi kis fantáziát is, akkor nyilván azt szeretnéd, hogy minél jobb legyen. És nyilván felfedeztél már bizonyos lehetőségeket és korlátokat. És nyilván akarva-akaratlan tartod is ezekhez magadat, sőt számolsz velük. És nyilván élvezed, amikor látod, hogy működnek, és rábízhatod magadat a tapasztalatból ismert törvényszerűségekre. Hát, tulajdonképpen valahogy így kezdődik. Csak ne hagyd abba a gondolkodást és a kutakodást. Élvezd minden pillanatát!

április 18. vasárnap – Nincs is annál szebb, mint amikor az ember ráébred, milyen nagyszerű dolgok történtek vele. Adj magadnak időt rendszeresen arra, hogy visszatekints a megtett útra, és kiélvezd újra az ajándékokat! Különösen olyankor tud ez hasznos lenni, ha

megtorpantál

vagy épp nem mennek jól a dolgaid. Biztasd magad azzal, hogy már ha csak ennyit éltél volna, akkor is megérte! És ha tudnád, hogy mi minden vár még! A csodálkozás, az álmélkodás ugyanolyan elválaszthatatlan emberi tulajdonságunk, mint a gondolkodás, vagy az alkotó munka, vagy a játék.

április 19. hétfő – Ha most visszaolvasod a fentebbieket, akkor újabb biztatást kaphatsz: Isten veled van a kudarcban is, belőle fakad minden öröm; ha kezében tudod a sorsodat, akkor vele is foglalkozz, ne örökké azt keresd, mitől lehetne félni; Isten törvényei gyönyörködtetnek és biztonságot adnak; napról napra növekedhet a hála a szívedben mindazért, amit megéltél, amit kaptál. És most tedd hozzá azt is, hogy a jövőre nézve is az Örökkévaló és Mindenható Isten vigyáz rád. Gyönyörködik benned, egyengeti utadat, sőt, még ha megbotlanál, vagy elesnél is, ő biztosan tudja már a következő lépést. Soha nem hagy el.

április 20. kedd – A világban végbement nagy kataklizmák is részei Isten tervének. Az özönvíz, ősidőktől fogva él az emberiség kollektív emlékezetében. Ha pedig Isten irányítja a számunkra félelmetes erőket is, akkor tényleg felesleges az aggódás. Az

özönvíz

„csak” olyan, mint a vízzel való megkeresztelkedés. János is ezt hirdette: aki utánam jön, nagyobb nálam, ő tűzzel és Szentlélekkel keresztel. A végidőkkel kapcsolatban az apokaliptikus irodalomnak köszönhetően ezért él bennünk az a sokféle félelmetes kép a fortyogó láváról, a felperzselődő földfelszínről, vagy a kihűlő Napról, a lehulló csillagokról, a könyvtekercsként feltekeredő égboltról. Akármiken keresztül is, de Isten megvalósítja a tervét. Az ő terve pedig az üdvösség.

 

Kép: L. Ritók Nóra: Élettér

 

Szólj hozzá