henkajpan

hol van, hol nincs

2020. dec 19.

Minek örüljek?

írta: pistibacsi
Minek örüljek?

„megcsuszandék, és ejtém vala alá a földre a mennyország kulcsát”

„Alaktalan testemet már látták szemeid; könyvedben minden meg volt írva, a napok is, amelyeket nekem szántál, bár még egy sem volt meg belőlük.” (Zsolt 139, 16)

„De ne annak örüljetek, hogy a lelkek engedelmeskednek nektek, inkább annak örüljetek, hogy a nevetek fel van írva a mennyben.” (Lk 10, 20)

 

Pár napja írtam, hogy remélem, ugye szereted a 139-ik zsoltárt . És íme, ma az egyik leggyönyörűbb sora került elénk.

Ez sem lehet véletlen

Ugyancsak pár napja láttam, ahogy az egyik unokám átfordult a hasáról a hátára. A néhány héttel később született másik unokám pedig rendszeresen tápászkodik a kiságyban. Bár a kezeit még alig használja másra támaszkodáson kívül, de azért láttam azt is, amint a ...

Tovább Szólj hozzá

2020. dec 18.

No comment

írta: pistibacsi
No comment

kontxtus ide, kontextus oda, van, amikor többet mond magában

„Halljátok meg az Úr igéjét, Izráel fiai! Pere van az Úrnak az ország lakóival, mert nincs igazság, nincs hűség, és nem ismerik Istent az országban.” (Hós 4, 1)

„Térjetek meg, mert elközelített a mennyek országa!” (Mt 3, 2)

 

indexnek.jpg

 

Tovább Szólj hozzá

aktuális ige csak magában önmagát magyarázza

2020. dec 17.

Mi a csoda?

írta: pistibacsi
Mi a csoda?

2020. december 16-i bibliaóra

A Balassagyarmati Evangélikus Egyházközségben 2020. december 16-án 17 órakor kezdődött bibliaórán egyebek közt arról is szó esett, hogy mi valójában az igazi csoda, meg hogy miben áll a hatalom, és hogy az Isten vajon csak a vallásos embereké-e. De aki rászánja magát, hogy megnézze, az rövid ízelítőt kaphat az eredeti facebook-os közvetítés során fellépett bosszantó technikai problémákból is. Ott háromszori nekirugaszkodásra sikerült elmondani a mondandót, és volt az elején némi interaktív kamera és hangpróba is, de a tényleg nagyon felesleges részeket kivágtam, és a - szerintem - lényeg így belefért fél órába azzal együtt, hogy egy szép evangélikus korált is meghallgathatunk a végén az online énekeskönyvből ünnepi ...

Tovább Szólj hozzá

youtube csodák bartha istván isten célja balassagyarmati evangélikus gyülekezet

2020. dec 17.

A legaljáról

írta: pistibacsi
A legaljáról

de tényleg, a legkonkrétabban szó szerint

„Reménykedhetsz a jövőben – így szól az Úr” (Jer 31, 19)

„Íme, az ajtó előtt állok, és zörgetek: ha valaki meghallja a hangomat, és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, ő pedig énvelem.” (Jel 3, 20)

 

lejjebb.jpg

Van lejjebb?

Mostanában már nem is kérdezzük, mert megszoktuk, hogy van. Úgy látszik, minden idők legmerészebb és leghősiesebb expedíciója keretében a pokol legeslegmélyebb bugyraiban végez további próbafúrást az ember, ez az „értelemmel megvert csupasz majom”, amikor a legképtelenebb és minden ördögi rafinériát megszégyenítő módon teszi próbára Teremtője és teremtménytársai határtalannak tűnő béketűrését.

Az évszázadokon át meg-megújuló és mindig friss erővel ...

Tovább Szólj hozzá

keresztény biblia evangélikus balassagyarmat van lejjeb nincs lejjebb mindig van feljebb remény a jövőben Jézus az ajtó előtt

2020. dec 08.

Meglepetés!

írta: pistibacsi
Meglepetés!

„Jön az Úr napja, bizony, közel van már!” (Jóel 2, 1b)

„De az ő ígérete szerint új eget és új földet várunk, amelyben igazság lakik.” (2Pt, 3, 13)

12_08.jpg

Gyerekkoromban számoltam a napokat:

„hányat alszunk, mire jön a Jézuska?”

Aztán katonaságnál vágtuk a centit. Mindkét esetben egy várva várt nap és a hozzájuk kötődő örömteli esemény lebegett a szemem előtt. Ha felébredek karácsony reggelre, nem csak hogy nem kell menni iskolába, de ajándékokat kapok és a hétköznap megszokotthoz képest is finomabbakat eszünk. Együtt lesz a család. Ülünk a meghitt félhomályban. Tévét nézünk, zenét hallgatunk, beszélgetünk. Fenyő és sütemények illata lengi be a teret. És az ünnepi fények.

Ha eljön a ...

Tovább Szólj hozzá

karácsony igazság meglepetés jézuska az Úr napja centivágás

2020. dec 07.

Mikulási istentisztelet

írta: pistibacsi
Mikulási istentisztelet

más tollával ékeskedem

2020. december 6-án , ádvent második vasárnapján a Balassagyarmati Evangélikus Egyházközségben szupplikáció volt. A szupplikáció a teológusok prédikációs gyakorlata, amelyet általuk választott, és őket fogadó gyülekezetekben végeznek. Ez alkalommal

Haba Gábor

az Evangélikus Hittudományi Egyetem másoddiplomás teológus-lelkész szakos hallgatója hirdette az igét Jakab levelének 5-fejezetéből a 7-től 11-ik versig terjedő textus alapján. Mind a helyi lelkész - jómagam - mind a gyülekezetek tagjai - Gábor ugyanis nem csak Balassagyarmaton, hanem délután Ipolyvecén majd Szécsényben is szolgált az istentiszteleteken - nagy örömére.

A templomba járóknak élmény egy kis változatosság, a lelkész számára pedig ...

Tovább Szólj hozzá

budapest ítélet keresztény evangélikus balassagyarmat türelem állhatatosság ádvent Jézus Mikulás Újszövetség jakab levele Szent MIklós

2020. nov 30.

Nebántsvirágok?

írta: pistibacsi
Nebántsvirágok?

Vigyázat, hamisítják!

Mert a Seregek Ura, aki a maga dicsőségére küldött el engem, ezt mondja azokról a népekről, amelyeknek ti zsákmányul estetek: Bizony, aki titeket bánt, a szemem fényét bántja! (Zak 2, 12)

Ki vádolná Isten választottait? Hiszen Isten az, aki megigazít. (Rm 8, 33)

nebantsvirag.jpg

Általános iskolás koromban, még messze nem voltak ilyen elképesztő vagyoni különbségek az emberek közt, mint most. Páriák azonban akkor is éltek köztünk. A mi osztályunkba is járt néhány ilyen gyerek. Szegényes körülmények között laktak, ez meglátszott az öltözetükön. Pedig akkoriban még kötelező viselet volt a kék köpeny, de azon is átütött a szegénység szag. Egyikükben sem a fiút vagy a lányt láttuk, hanem csak azt a bizonyos megvetni való valamit.

...

Tovább Szólj hozzá

bántalmazás páriák Isten szeme fénye

2020. nov 28.

Mint a mező virága

írta: pistibacsi
Mint a mező virága

az első ádventi gyertyához

„Tisztítsátok meg lelketeket az igazság iránti engedelmességgel képmutatás nélküli testvérszeretetre, egymást kitartóan, tiszta szívből szeressétek, mint akik nem romlandó, hanem romolhatatlan magból születtetek újjá, Isten élő és maradandó igéje által. „Mert minden test olyan, mint a fű, és minden dicsősége, mint a mező virága: megszárad a fű, és virága elhull, de az Úr beszéde megmarad örökké.” Ez pedig az a beszéd, amelyet hirdettek nektek. (1Pt 1, 22-25)

rozsa_foto.jpg

Az Úr érkezése. Szeretet ünnepe. Szépen hangzó szavak. Vajon van mód komolyan venni és kezdeni velük valamit tömegben tolongva? Persze. Sőt, ott lenne időszerű csak igazán. Mégis, egészen máson jár ilyenkor az ember esze, ugye. Feladatok. Tennivalók. ...

Tovább Szólj hozzá

élet keresztény szeretet biblia evangélikus igazság balassagyarmat mulandóság áfvent

2020. nov 23.

O. I. Original Intelligence (2021)

írta: pistibacsi
O. I. Original Intelligence (2021)

Avagy a physis rendjéről

„Ezt mondja a magasztos, a felséges, aki örök hajlékában lakik, szent az ő neve: Magasságban és szentségben lakom, de a megtörttel és alázatos lelkűvel is. Felüdítem az alázatosak lelkét, felüdítem a megtörtek szívét.” (Ézs 57, 15)

„Amikor Jézus kiszállt, és meglátta a nagy sokaságot, megszánta őket, mert olyanok voltak, mint a pásztor nélkül való juhok, és kezdte őket sok mindenre tanítani.” (Mk 6, 34)

leonardo.jpg

Az ember a természet része.

Igen, a füstölgő gyárkéményeivel, autóival, erőműveivel, a Troposzférát kerozin égéstermékkel telepermetező repülőivel, az őserdők és állatfajok százainak irtásával, az óceánok olajjal és műanyagokkal való agyonszemetelésével, a termőföld elszikesítésével, a ...

Tovább Szólj hozzá

keresztény biblia evangélikus balassagyarmat Jézus

2020. nov 20.

Az Időszabó

írta: pistibacsi
Az Időszabó

dámák, királyok, ászok és tökfilkók egy pakliban

„Ő szabja meg a különböző időket és alkalmakat. Királyokat taszít el, és királyokat támaszt. Ő ad bölcsességet a bölcseknek és tudományt a nagy tudósoknak.” (Dán 2, 21)

„Nagyok és csodálatosak a te műveid, mindenható Úr Isten, igazságosak és igazak a te utaid, népek királya: ki ne félne téged, Urunk, és ki ne dicsőítené a te nevedet, hiszen egyedül te vagy szent: mert a népek eljönnek mind, és leborulnak előtted, mert nyilvánvalóvá lettek igazságos ítéleteid.” (Jel 15, 3-4)

2020_11_20.jpg

Feltételezem, hogy esetleg lehetnek olyanok, – na most nem magamra gondolok, hiszen jámbor keresztyénként, eltekintve a hirtelen felindulásból tett meggondolatlan kijelentéseimtől, soha nem mernék komolyan pimaszkodni az Örökkévalóval – de ...

Tovább Szólj hozzá

apokalipszis biblia evangélikus balassagyarmat keresztyénség Jézus

2020. nov 18.

Nem patikamérlegen

írta: pistibacsi
Nem patikamérlegen

Vagy mégis?

„Szeresd felebarátodat, mint magadat! Én vagyok az Úr!” (3Móz 19, 18)

„Csak nevemért tűrtem ilyen sokáig, dicsőségemért fékeztem magam, és nem pusztítottalak el.” (Ézs 48, 9)

„Urunk, Istenünk, más urak voltak a gazdáink, nem te, de csak a te nevedet dicsérjük.” (Ézs 26, 13)

merleg.jpg

A hét első fele az Útmutató kiírt igéi szerint – hétfőtől szerdáig – Isten és az ő népe, tehát Isten és ember kapcsolatáról szól. Mint oly sokszor elmondtam, leírtam, ez egy tipikusan aszimmetrikus kapcsolat. Ezekben az igékben azonban különösen is erősen jelenik meg ez az aszimmetria. Nem pusztán arról van szó, hogy Isten úgymond „többet tesz bele” ebbe a kapcsolatba.

Ha egy híd építéséhez hasonlítanánk, akkor ugye eleve ...

Tovább Szólj hozzá

2020. nov 18.

Az Alfa és az Ómega

írta: pistibacsi
Az Alfa és az Ómega

Benkő Lászlóra emlékezve

„Megérti majd, hiába titkolom

Hogy én egy más világhoz tartozom”

omega.jpg

 

Apám nyugdíjba menetele előtti utolsó munkahelye a miskolci Kilián Gimnázium, amit 13 éven át igazgatott. Ebben az időszakban a családi nyaralás az iskola balatonfenyvesi táborában eltöltött két hét volt. 1979-ben épp az Omega tartotta a Gammapolis albumot bemutató koncert körútját, amelyen útba ejtették a fonyódi szabadtéri színpadot is. Mi sem természetesebb, éltem a lehetőséggel.

Több szempontból is történelmi jelentőségű esemény volt. A Gammapolis a maga 650ezer eladott példányával minden idők legsikeresebb magyar nagylemeze lett. És itt sürgősen hozzá kell tennem a megjegyzést, miszerint az Omega zenéjét igazán kedvelők többsége számára ...

Tovább Szólj hozzá

omega benkő lászló

2020. nov 10.

Edény és fáklya

írta: pistibacsi
Edény és fáklya

„Fordulj hozzám, légy kegyelmes! Adj erőt szolgádnak, segítsd meg szolgálóleányod fiát!” (Zsolt 86, 16)

„Az én Istenem pedig be fogja tölteni minden szükségeteket az ő gazdagsága szerint dicsőséggel Krisztus Jézusban.” (Fil 4, 19)

20201110_170127.jpg

Gyakori szófordulat keresztyén imádságokban: „ üres edény vagyok, Uram ”. Énekszövegben is szerepel ez a kifejezés. Sőt, sajátosan egyfajta híd lehet ez a személetes hasonlat a különböző vallások között is. Hiszen az önkiüresítés a buddhizmusban is ismert fogalom.

Betölteni csak űrt lehet

Hiányra van tehát szükség ahhoz, hogy az ember be tudja fogadni az igazi tartalmat.

Az imádság szerint az ember szeretné befogadni Istent. Isten kinyilvánított szándéka, hogy betöltse ...

Tovább Szólj hozzá

2020. nov 09.

Függetlenül

írta: pistibacsi
Függetlenül

„Megkereshettek volna, de nem kérdeztek, megtalálhattak volna, de nem kerestek. Itt vagyok, itt vagyok! – mondtam a népnek, amely nem hívta segítségül nevemet.” (Ézs 65, 1)

„Hiszen azt tartjuk, hogy hit által igazul meg az ember, a törvény cselekvésétől függetlenül.” (Rm 3, 28)

pic_0135.JPG

Nem kérdeztem.

Mert mire kérdéseim lettek volna, már tele volt gyömöszölve a fejem válaszokkal. Válaszokkal olyan kérdésekre, amelyeket még fel se tettem. Először talán csak a szülők és nagyszülők siettek jóindulatúan a segítségemre. Meg általában az idősebbek. Később a tanítók, tanárok, majd még később a spirituális tanítómesterek. Legalábbis egy ideig annak tartottam őket.

És mivel megszoktam, hogy odakint, a fejemen kívül ...

Tovább Szólj hozzá

2020. nov 03.

Hacsak nem Wellington

írta: pistibacsi
Hacsak nem Wellington

elmélkedés a mai Útmutató igék kapcsán

„Örüljetek Jeruzsálemmel! Vigadjatok vele mindnyájan, akik szeretitek! Szívből örüljetek vele mind, akik gyászoltátok!” (Ézs 66, 10)

„Abban az órában is megjelent, hálát adott Istennek, és beszélt róla mindazoknak, akik várták Jeruzsálem megváltását.” (Lk 2, 38)

20201101_143656.jpg

 

Földrajzi helyek, főként nagyvárosok megszemélyesítése ismert jelenség. Régebben nálunk Moszkva diktált. Némelyek Washingtontól vagy Londontól vártak segítséget. Vagy elmentek innen. Bécsbe, Párizsba, Stockholmba, Münchenbe, vagy más nyugati nagyvárosok valamelyikébe.

Néhány éve meg már azt láthattuk, olvashattuk óriás plakátokon, hogy Brüsszelt meg kell állítani. Ezek szerint jött. Akárcsak a Duna. Mert az viszont tényleg jön. A Duna az ...

Tovább Szólj hozzá

budapest vallás keresztény biblia evangélikus keresztyén jeruzsálem világvége balassagyarmat wellington Ószövetség Újszövetség

2020. nov 01.

Hogy így?

írta: pistibacsi
Hogy így?

Képzelt párbeszéd

- Állítólag... legalábbis egyesek azt beszélik... Nem tudom, te mit hallottál róla, … de mértékadó véleményvezérek is képviselik ezt a vélekedést...

- Mit? Na! Mondjad már!

20201101_165428_burst01.jpg

- Hát, hogy állítólag...

- Mit állítólag?

- Hát, hogy...

- Hogy?

- Hogy meg kell halni.

- Micsoda?

- Komolyan! Ezt mondják.

- Te szívatsz.

- Nem, nem. Most nem április elseje, hanem november elseje van. És különben sem vagyok vicces kedvemben.

- De most ez tényleg... akkor is. Ez ha igaz, akkor nagyon nagy gáz van.

- Hát ez az!

- Mert akkor minek tanulunk? Minek dolgozunk? Minek építünk házat? Minek fészbukozunk? Minek táncolunk és énekelünk?

- Hát ez az!

- És minek születtünk meg egyáltalán?

- Na? Ugye? Mégis ...

Tovább Szólj hozzá

élet halál párbeszéd feltámadás evangélikus kereszténység balassagyarmat keresztyénség mindenszentek halottak napja

2020. okt 26.

Melyikünké nagyobb?

írta: pistibacsi
Melyikünké nagyobb?

Én, én vagyok a vigasztalótok! Miért félsz a halandótól, az olyan embertől, aki a fű sorsára jut? (Ézs 51, 12)

Nagyobb az, aki bennetek van, mint az, aki a világban van (1Jn 4, 4)

vegtelen.jpg

Nyiladozó kamasz értelmemmel – na persze nem csak mindig egyedül, magányos elmélkedés gyanánt, hiszen sok társam volt ezen a felfedező úton kortársaim és az idősebbek közt egyaránt – talán elsőként a

végtelen

fogalmára csodálkoztam rá. Ebből pedig magától értetődően következett saját létem parányi voltának felismerése. Egy kiszolgáltatott, sebezhető, anyagba ragadt és idői korlátok közé szorított létforma, amelyik gondolkodni tud. Ez lennék én.

Csakhamar nyilvánvalóvá vált az is, hogy ezt az alávetettséget ...

Tovább Szólj hozzá

élet vallás keresztény biblia evangélikus keresztyén kereszténység balassagyarmat élet értelme végtelen ószövetség keresztyénség mulandóság hiábavalóság élet célja Jézus Ószövetség Újszövetség

2020. okt 20.

Papírforma

írta: pistibacsi
Papírforma

A jó napokban élj a jóval, a rossz napokban pedig lásd be, hogy ezt is, amazt is Isten készítette azért, hogy az ember ne találja ki, mi következik. (Préd 7, 14)

Azt pedig tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál, azoknak, akiket örök elhatározása szerint elhívott. (Rm 8, 28)

papirforma.jpg

Mostanában, mint amikor egy dallam nem hagyja nyugodni az embert, úgy szólal meg a gondolataimban szinte minden bibliai idézettel kapcsolatban az ateista, szkeptikus, agnosztikus szemlélet.

Itt van például ez a Prédikátor könyvéből vett idézet. Mindenki tapasztalja, hogy vannak az ember életében jobb és rosszabb napok. Mindenki megéli ezeket, és mindenki tud örülni a jónak, vagy képes kezelni az őt ért kellemetlenségeket.

Minek ebbe ...

Tovább Szólj hozzá

2020. okt 12.

Nincs más

írta: pistibacsi
Nincs más

Megismerni - bibliai értelemben

Te vagy az én Uram, rajtad kívül nincs, ami jó nekem. (Zsolt 16, 2)

Az pedig az örök élet, hogy megismernek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, Jézus Krisztust. (Jn 17, 3)

 

blogra_4.jpg

 

Aki volt már szerelmes, jól ismeri a zsoltárvers második felében megfogalmazott érzést. „Rajtad kívül nincs ami jó nekem”. Végre érzem, hogy élek. Eddig olyan szürke és unalmas volt minden napom, de most kinyílt számomra a világ. A közeledben, a karjaidban, vagy mélyen a szemedbe nézve biztosan tudom, hogy az élet igenis értelmes és szép. Mindenem vagy.

Ugyan miért ne lehetne Isten iránt így érezni? Gyönyörűek azok a végletes kijelentések, amelyeket a Biblia néhány szereplője megfogalmazott egy-egy szélsőséges, épp ezért ...

Tovább Szólj hozzá

2020. okt 09.

Munkára fel!

írta: pistibacsi
Munkára fel!

Ne nyögve nyelve...

Én azonban ezt mondtam: Hasztalan fáradoztam, semmiért, hiába pazaroltam erőmet. De az Úrnál van az én ügyem, és munkám jutalma Istenemnél (Ézs 49, 4)

Ezért, szeretett testvéreim, legyetek szilárdak, rendíthetetlenek, buzgólkodjatok mindenkor az Úr munkájában, hiszen tudjátok, hogy fáradozásotok nem hiábavaló az Úrban. (1Kor 15, 58)

 

02.jpg

 

A munka elválaszthatatlan az embertől. És ahogyan maga az ember, úgy legfőbb tevékenysége is ellentmondásos. Ki ne ismerné a hétfő reggeleket, amikor arra ébredünk, hogy menni kell gályázni, és jaj, mikor lesz már végre péntek? Ugyanakkor a munkanélküliség az egyik legrettegettebb állapot.

Munkát, kenyeret!

- skandálták a proletárok a gazdasági világválság szorongató ...

Tovább Szólj hozzá

2020. okt 07.

Megvilágosodás

írta: pistibacsi
Megvilágosodás

Fától az erdőt

Hiszen nem kívánom én a bűnös ember halálát – így szól az én Uram, az Úr –, hanem azt, hogy megtérjen útjáról, és éljen. (Ez 18, 23)

Én világosságul jöttem a világba, hogy aki hisz énbennem, ne maradjon a sötétségben. (Jn 12, 46)

20201007_121951.jpg

Tételezzük fel, hogy az emberek tökéletesek, és maradéktalanul beteljesítik azt a tervet, amelyet Isten a teremtésnél számukra készített. Egy boldog világ, ahol minden csupa öröm, derű és harmónia. Akárcsak egy zenekarban. Ám elég egyetlen hamis hang, hogy az egészet tönkretegye. Az ilyen zenészt kirakják.

Vagy egy gyárban, ahol futószalagon folyik a termelés, a végén ellenőrzik mindegyik kész darabot, és a selejtet kidobják. Csakúgy, mint a gyümölcs szüretelésekor a férgeset, ...

Tovább Szólj hozzá

2020. okt 05.

Tömlő

írta: pistibacsi
Tömlő

Útmutató 2020. október 6.

Többé nem rejtem el orcámat előlük, mert kitöltöm majd lelkemet Izráel házára – így szól az én Uram, az Úr. (Ez 39, 29)

A kegyelmi ajándékok között ugyan különbségek vannak, de a Lélek ugyanaz. Különbségek vannak a szolgálatokban is, de az Úr ugyanaz. És különbségek vannak az isteni erő megnyilvánulásaiban is, de Isten, aki mindezt véghezviszi mindenkiben, ugyanaz. A Lélek megnyilvánulása pedig mindenkinek azért adatik, hogy használjon vele. (1Kor 12, 4-7)

f361f978a07956fc109d34611db2605a_pmir1.jpg

Isten elrejti az arcát? Méghozzá a saját népe elől? Hiszen éppen azért hívta el Ábrahámot, és azért választotta Izráelt, hogy rajtuk keresztül mutassa meg magát minden népnek. Most meg az derül ki, hogy még a sajátjai elől is elrejtőzött? Igen, úgy tűnik, ...

Tovább Szólj hozzá

vallás keresztény biblia evangélikus keresztyén kereszténység balassagyarmat ószövetség keresztyénség Jézus Újszövetség

2020. okt 02.

Gyógybocsánat

írta: pistibacsi
Gyógybocsánat

Útmutató 2020. október 2.

Ézs 57, 18 „Láttam, hogyan élt, mégis meggyógyítom! Vezetem őt, vigasztalással fizetek neki”

Mk 2, 17 „Nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek; nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem a bűnösöket.”

 

voroskereszt.jpg

 

Megérdemled, hogy meggyógyítsalak?

- kérdezi a doktor bácsi a rossz gyerektől, miközben két ujjával tréfásan megcsippantja húsos kis arcocskáját. Meglehetősen morbid jelenet lenne. Mégsem teljesen ismeretlen az a gondolat, hogy betegség és betegség közt különbség lehet. Van, aki úgymond „tehet” a betegségéről. A dohánytermékek dobozán elrettentő fotók utalnak arra, mennyiféle szörnyű kórnak, elváltozásnak lehet kiváltó oka, elősegítője a dohányzás. Az ...

Tovább Szólj hozzá

2020. sze 29.

Útmutató - szeptember 29.

írta: pistibacsi
Útmutató - szeptember 29.

Már megint az alapok

Csak szeressétek az igazságot és a békességet. (Zak 8, 19b)

Megismeritek az igazságot, és az igazság megszabadít titeket. (Jn 8, 32 )

 

peli.jpg

 

Igazság és békesség – gyakran úgy találkozunk ezzel e két fogalommal, mint amik egymással ellentétesek. Minden konfliktus, főleg a népcsoportok, vagy társadalmi osztályok közötti ellentétek arról szólnak, hogy az egyik fél szeretné, ha minden maradna a régiben, míg a másik változást akar. Ha nem történik semmi, azt nevezik békességnek. A változásokat pedig mindig az igazságosság nevében követelik. Ugyanez a helyzet akkor is, ha egyik ember megkárosítja a másikat, vagy az életére tör. A sértett igazságért kiált, míg vannak, akik csitítják: a békesség érdekében inkább ...

Tovább Szólj hozzá

süti beállítások módosítása