henkajpan

hol van, hol nincs


2021. feb 23.

Biztató szavak 4.

írta: pistibacsi
Biztató szavak 4.

2021. február 24-től, szerdától február 28-ig, vasárnapig

Tovább Szólj hozzá

evangélikus balassagyarmat keresztyénség Biblia Isten igéje Ószövetség Újszövetség

2021. feb 19.

Az elveszettet kereső „frigyláda”

írta: pistibacsi
Az elveszettet kereső „frigyláda”

beszélgetés Lukácsi Katalinnal

Lukácsi Katalin egyike volt a Balassagyarmaton, 2017. október 29-31. között, a lutheri reformáció kezdetének 500-ik évfordulója tiszteletére rendezett tudományos konferencia meghívott előadóinak. Mondhatni véletlennek is, de egészen tudatosnak is, hogy a vendégek közt több katolikus is volt: Lukácsi…

Tovább Szólj hozzá

evangélikus katolikus balassagyarmat hittan misztika jászjákóhalma Biblia lukácsi katalin

2021. feb 17.

Biztató szavak 3.

írta: pistibacsi
Biztató szavak 3.

2021. február 18-tól, csütörtöktől 23-ig, keddig

Az Útmutató igéinek napi olvasásakor érdemes újra és újra felidézni az év igéjét: Jézus Krisztus mondja: "Legyetek irgalmasok, amint a ti Atyátok is irgalmas!" (Lk 6, 36) Természetesen ez nem csak 2021-re érvényes és megfontolandó intelem, hanem mindig.  Épp ezért jó emlékezni Jézus szavára, és erőt…

Tovább Szólj hozzá

evangélikus balassagyarmat bibliaolvasás Útmutató

2021. feb 11.

Biztató szavak 2.

írta: pistibacsi
Biztató szavak 2.

Elmélkedések Hamvazószerdáig, Útmutató igék alapján

Szeretném bővíteni, színesíteni a Henkajpan blogon megjelenő tartalmak jellegét, témáját. Ennek egyik módja, hogy vendégszerzőket kérek fel. Nagy örömömre Kamarás István OJD már elfogadta felkérésemet, és tegnap közölhettem is egyik írását. A youtube csatornámon pedig egy vele készítendő online…

Tovább Szólj hozzá

evangélikus elmélkedés balassagyarmat Biblia

2021. feb 10.

Szent bolondozás

írta: pistibacsi
Szent bolondozás

Kamarás István OJD írása

Kedves Olvasó! A mai nappal új fejezet nyílik a Henkajpan blog történetében. Nagy örömömre vendég szerzőt köszönthetek itt Kamarás István OJD személyében. Aki esetleg nem ismerné, hivatására nézve szociológus, vallás szociológus, akadémiai doktor, több egyetem oktatója, számos vallás- és…

Tovább Szólj hozzá

evangélikus balassagyarmat Kamarás István OJD istenbohohócai

2021. feb 08.

Biztató szavak

írta: pistibacsi
Biztató szavak

hétköznapokra és vasárnapokra

Azon szerencsések közé tartozom, akik elmondhatják, hogy szeretik a munkájukat. Sok évvel ezelőtt kezdtem blogolni, de az utóbbi időben egészen hosszú időszakok teltek el anélkül, hogy posztoltam volna valamit. Vagy időm, vagy kedvem, vagy indíttatásom nem volt. És lám, most már közel egy éve annak,…

Tovább Szólj hozzá

biblia evangélikus balassagyarmat keresztyénség Jézus Ószövetség Újszövetség

2021. jan 29.

Méltán

írta: pistibacsi
Méltán

„Azok közül, akik a föld porában alszanak, sokan felébrednek majd: némelyek örök életre, némelyek gyalázatra és örök utálatra.” (Dán 12, 2) „Mert a bűn zsoldja a halál, Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet Krisztus Jézusban, a mi Urunkban.” (Rm 6, 23)   A tegnapi igék alapján nem volt…

Tovább Szólj hozzá

evangélikus balassagyarmat

2021. jan 28.

Méltatlanul

írta: pistibacsi
Méltatlanul

„Méltatlan vagyok mindarra a hűségre és szeretetre, amiben szolgádat részesítetted.” (1Móz 32, 11a) „Jézus így felelt neki: Ma lett üdvössége ennek a háznak, mivelhogy ő is Ábrahám fia. Mert az Emberfia azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet.” (Lk 19, 9) Jákób nem felejtette el,…

Tovább Szólj hozzá

evangélikus balassagyarmat

2021. jan 20.

Bibliaóra

írta: pistibacsi
Bibliaóra

videó melléklettel

„Biztossá teszed lépteimet, nem inognak bokáim.” (2Sám 22, 37) „Ahol az Úr Lelke, ott a szabadság.” (2Kor 3, 17)   Érdemes elolvasni mindkét igéhez a teljes fejezetet. Először nézzük az ószövetségi szöveget. Tudvalevő, hogy Dávid sokat háborúzott egész életében. Volt, amikor az Úrért, az Úr…

Tovább Szólj hozzá

evangélikus balassagyarmat

2021. jan 15.

Látni és látni hagyni

írta: pistibacsi
Látni és látni hagyni

„Az asszony úgy látta, hogy jó volna enni arról a fáról, hogy csábítja a szemet, és kívánatos is az a fa, mert okossá tesz: szakított hát a gyümölcséből, és evett. Adott a vele levő férjének is, és ő is evett.” (1Móz 3, 6) „Vajon vezethet-e vak világtalant? Nem esnek-e mindketten verembe?” (Lk 6,…

Tovább Szólj hozzá

evangélikus igazság balassagyarmat keresztyénség jézusi etika Ószövetség Újszövetség

2021. jan 14.

Rock 'n roll

írta: pistibacsi
Rock 'n roll

nem csak mindhalálig

„Menjünk eléje hálaadással, ujjongjunk előtte énekszóval! Mert nagy Isten az Úr, nagy király minden isten fölött” (Zsolt 95, 2-3) „A boldog és egyetlen Hatalmasság, a királyok Királya és uraknak Ura. Övé egyedül a halhatatlanság, aki megközelíthetetlen világosságban lakik, akit az emberek közül…

Tovább Szólj hozzá

evangélikus balassagyarmat

2021. jan 12.

Aratás

írta: pistibacsi
Aratás

két nap Útmutató igéit gyűjtöttem egybe

„Így szól az én Uram, az Úr, aki összegyűjti a szétszóródott Izráelt: Még gyűjtök azokhoz, akiket összegyűjtöttem!” (Ézs 56, 8) „Összegyűjtöm nyájam maradékát minden országból, ahová szétszórtam őket, és visszahozom őket legelőjükre, ahol szaporodni és sokasodni fognak.” (Jer 23, 3) „a mi üdvözítő…

Tovább Szólj hozzá

biblia evangélikus balassagyarmat keresztyénség

2021. jan 02.

Ünnepi összefoglaló

írta: pistibacsi
Ünnepi összefoglaló

Visszatekintés és előre indulás

A Balassagyarmati Evangélikus Egyházközségben tartott nyilvános istentiszteletek és bibliaórák linkjei 2020. ádvent első vasárnapjától 2021. Újév ünnepéig       Ádvent 1 (nov 29.) Szerettem a Vörösmarty téri forgatagban forralt borozni. Most meg nem szólnak a harangok? Nem állítunk karácsonyfát?…

Tovább Szólj hozzá

evangélikus keresztyén balassagyarmat

2021. jan 01.

Mégis, milyen alapon?

írta: pistibacsi
Mégis, milyen alapon?

Újévi gondolatok

"Mit pedálozol? Miért nem igyekszel jobban? Kapd már össze magad! Vegyél már vissza!" - Záporoznak a jóindulatú megjegyzések mindenfelől. Te meg csak kapkodod a fejedet. Néha a legközelebbi barátaid is cserben hagynak. Vagy azért, mert nekik is megvan a maguk baja, vagy mert egy kicsit irigyek rád,…

Tovább Szólj hozzá

újév evangélikus kereszténység alap balassagyarmat krisztusi alap hitbizonyosság

2020. dec 31.

Hasta La Vista 2020!

írta: pistibacsi
Hasta La Vista 2020!

búcsú az óévtől - istentisztelet melléklettel

Szegény 2020 nem tehet semmiről. Viszont mivel nem élő személy, ezért sajnálni sem kell, hogy ennyire savazzuk. Valahogy úgy vagyunk vele is, mint annak idején a huszadik századdal. Emberek által meghatározott léptékű időtartamok ezek. Csakhogy azonosítjuk őket az alattuk végbement eseményekkel. És…

Tovább Szólj hozzá

búék keresztyén balassagyarmat 2020 2021

2020. dec 30.

Szép új világ

írta: pistibacsi
Szép új világ

nem Huxley szerint

„Mert én új eget és új földet teremtek, a régire nem is emlékeznek, senkinek sem jut eszébe.” (Ézs 65, 17) „Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is” (Mt 6, 10) Egy sokak által naponta elmondott imádság, a „miatyánk” egyik kérése áll ma előttünk. Isten…

Tovább Szólj hozzá

magyarország evangélikus balassagyarmat huxley úttörőtábor Ószövetség Újszövetség BÚÉK 2020-2021

2020. dec 28.

Kenyerem

írta: pistibacsi
Kenyerem

„Az én Uram, az Úr megtanított engem mint tanítványát beszélni, hogy tudjam szólni igéjét az elfáradtaknak.” (Ézs 40, 4a) „hogy mi is megvigasztalhassunk másokat minden nyomorúságban azzal a vigasztalással, amellyel Isten vigasztal minket.” (2Kor 1, 4) Teljes tisztelettel a tényleges és valós és…

Tovább Szólj hozzá

evangélikus balassagyarmat

2020. dec 25.

Nagykarácsony

írta: pistibacsi
Nagykarácsony

tízfős gyülekezettel

Vannak alapfogalmak, amiket álmodból felverve is tudnod kell. David Copperfield illuzionista ugye, Jézus pedig a Megváltó. Tehát nem ám összekeverni a dolgokat! De azért értékeljük az építészek felelősségteljes munkáját, és nagyra tartjuk Nico Rosberget, hogy egy ilyen monolit állócsillag…

Tovább Szólj hozzá

evangélikus keresztyén balassagyarmat magyar karácsony Jézus Isten dicsősége úrvacsora éve

2020. dec 17.

A legaljáról

írta: pistibacsi
A legaljáról

de tényleg, a legkonkrétabban szó szerint

„Reménykedhetsz a jövőben – így szól az Úr” (Jer 31, 19) „Íme, az ajtó előtt állok, és zörgetek: ha valaki meghallja a hangomat, és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, ő pedig énvelem.” (Jel 3, 20)   Van lejjebb? Mostanában már nem is kérdezzük, mert megszoktuk, hogy…

Tovább Szólj hozzá

keresztény biblia evangélikus balassagyarmat van lejjeb nincs lejjebb mindig van feljebb remény a jövőben Jézus az ajtó előtt

2020. dec 07.

Mikulási istentisztelet

írta: pistibacsi
Mikulási istentisztelet

más tollával ékeskedem

2020. december 6-án, ádvent második vasárnapján a Balassagyarmati Evangélikus Egyházközségben szupplikáció volt. A szupplikáció a teológusok prédikációs gyakorlata, amelyet általuk választott, és őket fogadó gyülekezetekben végeznek. Ez alkalommal Haba Gábor az Evangélikus Hittudományi Egyetem…

Tovább Szólj hozzá

budapest ítélet keresztény evangélikus balassagyarmat türelem állhatatosság ádvent Jézus Mikulás Újszövetség jakab levele Szent MIklós

2020. nov 28.

Mint a mező virága

írta: pistibacsi
Mint a mező virága

az első ádventi gyertyához

„Tisztítsátok meg lelketeket az igazság iránti engedelmességgel képmutatás nélküli testvérszeretetre, egymást kitartóan, tiszta szívből szeressétek, mint akik nem romlandó, hanem romolhatatlan magból születtetek újjá, Isten élő és maradandó igéje által. „Mert minden test olyan, mint a fű, és minden…

Tovább Szólj hozzá

élet keresztény szeretet biblia evangélikus igazság balassagyarmat mulandóság áfvent

2020. nov 23.

O. I. Original Intelligence (2021)

írta: pistibacsi
O. I. Original Intelligence (2021)

Avagy a physis rendjéről

„Ezt mondja a magasztos, a felséges, aki örök hajlékában lakik, szent az ő neve: Magasságban és szentségben lakom, de a megtörttel és alázatos lelkűvel is. Felüdítem az alázatosak lelkét, felüdítem a megtörtek szívét.” (Ézs 57, 15) „Amikor Jézus kiszállt, és meglátta a nagy sokaságot, megszánta…

Tovább Szólj hozzá

keresztény biblia evangélikus balassagyarmat Jézus

2020. nov 20.

Az Időszabó

írta: pistibacsi
Az Időszabó

dámák, királyok, ászok és tökfilkók egy pakliban

„Ő szabja meg a különböző időket és alkalmakat. Királyokat taszít el, és királyokat támaszt. Ő ad bölcsességet a bölcseknek és tudományt a nagy tudósoknak.” (Dán 2, 21) „Nagyok és csodálatosak a te műveid, mindenható Úr Isten, igazságosak és igazak a te utaid, népek királya: ki ne félne téged,…

Tovább Szólj hozzá

apokalipszis biblia evangélikus balassagyarmat keresztyénség Jézus

2020. nov 03.

Hacsak nem Wellington

írta: pistibacsi
Hacsak nem Wellington

elmélkedés a mai Útmutató igék kapcsán

„Örüljetek Jeruzsálemmel! Vigadjatok vele mindnyájan, akik szeretitek! Szívből örüljetek vele mind, akik gyászoltátok!” (Ézs 66, 10) „Abban az órában is megjelent, hálát adott Istennek, és beszélt róla mindazoknak, akik várták Jeruzsálem megváltását.” (Lk 2, 38)   Földrajzi helyek, főként…

Tovább Szólj hozzá

budapest vallás keresztény biblia evangélikus keresztyén jeruzsálem világvége balassagyarmat wellington Ószövetség Újszövetség

süti beállítások módosítása